Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΜΗΣ - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ-


ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ
(ΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΑΙΟΝ
 -28- ΧΧVII 
ΕΡΜΟΥ ΘΥΜΙΑΜΑ, ΛΙΒΑΝΟΝ)
..

Τύθι μευ, Ερμεία, Διός άγγελε 
Μαιάδος υιέ, παληρατέ ήτορ
 έχων, εναγώνιε, κοίρανε 
θνητών, εύφρων, ποικιλόβουλε, 
διάκτορος, αργειφόντα, 
Πτηνοπέδιλε, φίλανδρε, ρόλου 
θνητοίδι Προφήτα΄ Γύμνασιν ος 
χαίρεις, δολίας τα΄απάτας, 
Οφιούχε΄΄Ερμηνεύ πάντων, 
κερδελπόρε, Λυσιμέριμνε΄Ος 
χειρεσσιν έχεις ειρήνην όπλον 
Αμεμφές΄Κωρυκιώτα, μάκαρ, 
εριούνιε, οικιλόβυθε, Εργασίας 
επαρωγέ, φίλε θνητοίς ευ 
αναξίαις΄Γλώσσης δεινόν όπλον, 
το σεβάσμιον 
Ανθρώποισιν΄Κλύθί μευ
 ευχομένου, βιότου τέλος 
Εσθλον οπάζων, Εργασίησι, 
λόγου χάρισιν και μνημοσύνησιν.video

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ

Ο Ερμής ως αρχηγός των ανθρώπων «κοίρανε θνητών» ως Θεός που έχει πολλές απόψεις «ποικιλόβουλε» ως ερμηνευτής των πάντων και ως Θεός που κατέχει την «τέχνη» της γλώσσας (γλώσσης δεινόν όπλον, το σεβάσμιον ανθρώποισιν)
 είναι ο Λόγος 
του ΘΕΟΥ–
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ-ΔΙΑ 
χρησιμοποιώντας σαν όπλο τη γλώσσα. Το μέσο επικοινωνίας και συνεννοήσεως μεταξύ των ανθρώπων. Ο Λόγος του τελειοποιούμενου ανθρώπου, που έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο νοήσεως, διαμέσου της συγκριτικής ικανότητας, της νοήσεως και της αντιλήψεως. Θεωρείται λόγος υπερβατικός και φωτίζων το νου του ανθρώπου. Πρόκειται για ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΗΣΗ του μεγάλου  ΝΟΥ– ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ του σύμπαντος. (Οι πατέρες της χριστιανικής θρησκείας είχαν μελετήσει την σημασία του)
Ο Ερμής είναι ο φερόμενος στους ανθρώπους Λόγος του Δημιουργού, κατερχόμενος εξ ουρανού. Η ανθρώπινη σκέψη έχει το χαρακτήρα της ανανεώσεως, της αναπλάσεως, της αναθεωρήσεως και της αναγεννήσεως. 
Ο Ερμής παρουσιάζεται σαν «ΟΦΙΟΥΧΟΣ» (κρατά στα χέρια του το φίδι) και αυτό συμβολίζει ότι η σκέψη του ανθρώπου αλλάζει όπως το φίδι αλλάζει δέρμα. 
Το Κηρύκειο που κρατά ο Ερμής (καρυκιώτα, μάκαρ) είναι μια ράβδος από ελιά, που γύρω της είναι τυλιγμένα δύο φίδια, που τα κεφάλια τους βρίσκονται αντικρυστά. Ο συμβολισμός του Κηρυκείου είναι ο συμβολισμός της ΑΝΤΙΓΝΩΜΙΑΣ και κατά προέκταση συμβολίζεται και αυτό με τη σειρά του, από τη ράβδο της ελιάς.


Γνωρίζουμε από τον σχετικό μύθο ότι ο Ερμής με το ραβδί του χώρισε τα δύο φίδια, δύο αντίθετες γνώμες, που προσπαθούσαν να αλληλοεξοντωθούν. Τα φίδια τυλίχθηκαν στο ραβδί του και έλαβαν την συμβολική θέση της ομόνοιας, του συμβιβασμού.(Το όνομα Ερμής,
προέρχεται από τη λέξη «ΈΡΜΑ’ δηλαδή το σωρό των λίθων,
που υπήρχαν στους δρόμους, δηλαδή ο Ερμής είναι το οπτικό μονοπάτι

στην ανθρώπινη νόηση.) 

ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΡΜΗΣ

Ποτέ δεν κινήθηκε βράχος
πλέον στο 'όρος Κυλλήνη,
ακόμα και αν μια καταιγίδα
καταρρίψει μια μεγάλη πέτρα
αποβραδίς
ο Ερμής την ανεβάζει
εκεί

από όπου ξεκίνησε...
..


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(ΟΔΥΣΕΙΑ, ΙΛΙΑΔΑ, ΝΤΕΣΑΡΜΕ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΚΡΙΔΗ, ΤΑΤΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΟΥ 
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Σ.ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - Θ.ΠΑΝΟΥ)