Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

«Ιερατεία» Θ. Πάνου


video

Προϊούσης δε της συναλλαγής 
προήγετο ήχος μέγας
και φωνή εκ του Μέγα ανεώχθη
τίκτουσα χρυσοποίκιλτα Ιερατεία,
ιδιαιτέρως
εύφλεκτους κήρυκες επιθυμιών
μετά γονυκλισιών και εξομολογήσεων, 
καραβάνια εν τη ερήμω από ρασοφόρους
ευλογούντες 
συλημένα από ευθυμία πρόσωπα
και εγένετο μετ΄αυτού του τρόπου
το σκυφτό ανθρώπινο είδος ,
αγέλαστα όντα
πιστοί οικιστές  νομισματοκοπείων.
Ζωγραφική:
 Γιώργος Λαναράς
οπτικοποίηση-artwork:
Θανάσης Πάνου