Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΠΟΡΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
Μια άβυσσος γεμίζει σταδιακά με νερό.

Η άβυσσος γεμίζει, αλλά δεν ξεχειλίζει.

Παραδίπλα,                                                                                                                                                    

Ένας βαλτώδης νερόλακκος                                                                                                                                                      
Σημαίνει κίνδυνο.                                                                                                                                                                            
Στη μέση  
                                                                                                                                                              
Ο άνθρωπος βαδίζει

σύμφωνα με το είδος του.

Η εικόνα

της αβύσσου και του νερόλακκου 

                                                                                                                               
Επαναλαμβάνεται σε όλες τις πορείες της ζωής.

Ο καθένας μέσα σε αυτή την επανάληψη

Με μικρές αποφάσεις συμπληρώνει

Την προοπτική της διαφυγής του.

Μερικοί μένουν εγκλωβισμένοι

Μέσα σε νερόλακκους

Ή σε φράκτες φτιαγμένους

από τα δικά τους αγκάθια.

Άλλοι κρέμονται ανήμποροι σε χάσματα.

Όλοι θέλουν ένα παρελθόν

Ή  να ξεφύγουν από αυτό,

ή πιο απλά

περιμένουν να ανοίξει


Ο δρόμος μόνος του.